Zorg

HET ZORGTEAM!

Een goede school (schoolbestuur met beleidsvoerend vermogen) schept de omstandigheden waarin leerkracht en kinderen op de best mogelijke manier samenleven en leren.

Dit schooljaar werken we verder met het zorgteam. De zorgcoördinator, de zorgleerkrachten, de directeur en een afvaardiging van het CLB maken deel uit van het zorgteam. Ze komen op geregelde tijdstippen samen om de problemen te bespreken die via aanmeldingsformulieren door de titularissen worden doorgegeven, en om handelingsplannen op te stellen.

Met het zorgteam willen we zorg dragen voor alle kinderen van onze school en in het bijzonder voor het leerbedreigde kind.

Specifiek: het zorgteam is bedoeld voor kinderen die hulp nodig hebben maar ook om leerkrachten te coachen in het uitstippelen van een eerstelijnszorg. De eerste zorg na vaststelling van een probleem gebeurt immers door de klastitularis zelf.

De zorg voor kinderen gebeurt door zowel individuele hulp als door hulp in kleine groepjes en dit in en/of buiten de klas.

Het zorgteam ziet zijn werk vooral als een aanvulling op het werk van de titularissen en als schakel naar hulpverlening buiten de school.

Ook voor advies, overleg en eventuele doorverwijzing wordt het zorgteam aangesproken.

 

Anne Van Tieghem
Directeur

 

 

 

 

Katrien Lievens

   

Steven Wallaert

 

zorgcoördinator

 

CLB Externe hulp

 

 

             

Melanie Vanthournout

Katrien Lievens

Dorine Messiaen

Zorgleerkracht

Zorgleerkracht

Zorgleerkracht

1ste, 2de,3de en 4de OK

5de, 6de OK + Lagere PA

Kleuter OK+PA

Locatie

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /customers/4/f/f/vbsrekkem.be/httpd.www/onskasteeltje/modules/mod_bt_googlemaps/tmpl/default.php on line 78

Log in